MAPA ŁOWISKA

mapa lowiska

Żółte i niebieskie punkty, to markety oddzielające poszczególne strefy łowisk.

Czerwone linie wyznaczają łączną strefę łowisk dla jednego, wybranego ze stanowiska - WARIANT STANDARDOWEJ REZERWACJI.

Białe i czerwone linie wyznaczają strefy łowisk dla poszczególnych stanowisk - WARIANT W PRZYPADKU ORGANIZACJI ZAWODÓW.