REZERWACJA

Rezerwacje przyjmowane są codziennie telefonicznie lub na terenie Łowiska
tylko i wyłącznie w godzinach 8:00-17:00.

Na Łowisku Szachty nie jest wymagana karta wędkarska.

Gwarancja wykupienia określonego zezwolenia możliwa jest jedynie po dokonaniu przedpłaty, o której mowa poniżej. W przypadku dokonania rezerwacji i niewykupienia określonego zezwolenia: przedpłata nie zostanie zwrócona oraz przy dokonaniu kolejnej rezerwacji, będzie wymagane dokonanie pełnej przedpłaty,
tzn. równej kwocie za cały pobyt.

Przedpłata na rezerwację stanowisk (po potwierdzeniu rezerwacji) wynosi:

- 30 zł za każdą zgłoszoną osobę wędkującą – w przypadku rezerwacji dziennych (w tym spinning)

- 50 zł za każdą zgłoszoną osobę wędkującą – w przypadku rezerwacji do 2 dób

- 100 zł za każdą zgłoszoną osobę wędkującą – w przypadku rezerwacji do 4 dób

- 200 zł za każdą zgłoszoną osobę wędkującą – w przypadku rezerwacji powyżej 4 dób

lub całość kwoty,

płatne na konto: PKO BP: 53-1020-4027-0000-1502-1393-9295

Tytuł przelewu – IMIĘ I NAZWISKO, TERMIN (dzień i miesiąc rozpoczęcia), NUMER STANOWISKA,
                           np. „Paweł Kowalski, 5.07, st. 14”

Dane do przelewu: Greenpoint Polska sp. z o.o. sp. k. ul. Głogowska 325, 60-004 Poznań


W przypadku tzw. „długich weekendów” łowisko zastrzega sobie możliwość przyjmowania rezerwacji na niestandardowych warunkach, tj.:

- wymóg minimalnego okresu rezerwacji

- wymóg wyższej przedpłaty

- możliwość przyjęcia większej liczby rezerwacji (i osób) na łowisku

W przypadku ogłoszenia informacji przez Łowisko o zwolnieniu się stanowiska - nie można przełożyć już dokonanej wcześniej rezerwacji.