ZAWODY

I. ZAWODY GRAND PRIX ŁOWISKA SZACHTY 2021

II. ZAWODY SPINNINGOWE O PUCHAR IRON CLAW 2021Regulamin Grand Prix Łowiska Szachty 2021r.


§ 1. Warunki uczestnictwa


1. Cykl Zawodów Grand Prix 2021r. rozegrane zostaną na zbiorniku Łowiska Szachty w terminach:

a. Eliminacje: 20-23.05.2021, 17-20.06.2021, 02-05.09.2021

b. Wielki Finał: 07-10.10.2021

2. W Eliminacjach biorą udział drużyny dwuosobowe, które opłaciły start w wysokości 1450 zł od drużyny.

3. Drużyna ma możliwość wykupienia udziału pomocnika (tzw. Team Runner) w wysokości 300 zł. Do drużyny może dołączyć maksymalnie dwóch pomocników.

4. Do udziału w zawodach mogą zgłosić się jedynie osoby pełnoletnie.

5. Wymagana przedpłata za uczestnictwo wynosi 400 zł za każdą zgłoszoną drużynę, płatna na rachunek bankowy:
Odbiorca: Greenpoint Polska sp. z o.o. sp. k., ul. Głogowska 325, 60-004 Poznań
Nr konta: 53-1020-4027-0000-1502-1393-9295 (bank PKO BP)
Tytuł przelewu: IMIĘ I NAZWISKO (zawodników) + zawody GP………. (należy podać termin zawodów!).

6. O udziale w eliminacjach decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych dokonaniem przedpłaty, a także uregulowaniem całej opłaty w terminie 14 dni przed rozpoczęciem się zawodów.

7. Uczestnictwo w Wielkim Finale możliwe jest tylko i wyłącznie w przypadku zakwalifikowania się, na podstawie niniejszego Regulaminu.

8. Uczestniczyć w Wielkim Finale mogą jedynie Ci sami zawodnicy i ich pomocnicy.

9. Jeżeli dana drużyna zapisała się na kilka terminów eliminacji a dostała się do Wielkiego Finału jest zobowiązana do wystartowania w kolejnym terminie lub znalezienia pary zawodników w ich miejsce. Wynik zakwalifikowanej już drużyny nie będzie brany pod uwagę w kolejnych Eliminacjach.

10. Każdy uczestnik akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę robienia mu zdjęć i filmów wideo oraz wyraża zgodę na publikację tych materiałów uzyskanych podczas trwania zawodów.

11. Organizator zawodów nie zapewnia ubezpieczenia na łowisku od następstw nieszcześliwych wypadków.. Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia podpisu pod klauzulą, że każde wejście do wody oraz wypłynięcie pontonem bierze na swoją odpowiedzialność oraz, że organizator zawodów nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek powstały podczas trwania zawodów.

12. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem i złożenia podpisu w charakterze akceptacji zawartych w nim przepisów, w przeciwnym wypadku nie będą dopuszczeni do uczestnictwa w zawodach.§ 2. Ogranizacja zawodów.
1. Harmonogram wszystkich zawodów będzie następujący:

CZWARTEK
8:00-10:00 Rejestracja zawodników.
10:00-10:45 Wspólny posiłek (ufundowanym przez organizatora).
10:45-11:30 Omówienie regulaminu zawodów i losowanie stanowisk. Losowanie odbywa się jeden raz, beż możliwości odrzucenia stanowiska. Kolejność losowania stanowisk poszczegól par będzie losował organizator/sędzia.
11:30-13:00 Dojazd na stanowiska i przygotowanie się do zawodów (tylko na stanowisku)
13:00 Rozpoczęcie wędkowania (od sygnału hukowego)

PIĄTEK
13:30-14:00 Obiady dwudaniowe dowożone na stanowiska (ufundowane przez organizatora)

SOBOTA
13:30-14:00 Obiady dwudaniowe dowożone na stanowiska (ufundowane przez organizatora)

NIEDZIELA
9:00 Zakończenie wędkowania (do sygnału hukowego)
9:00-10:30 Pakowanie i sprzątanie stanowiska
10:30-11:00 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród2. Po zajęciu stanowisk nie jest możliwe poruszanie się samochodami wokół stawu.

3. Obowiązkiem każdego zawodnika jest założenie kamizelki ratunkowej podczas wypływania na zbiornik (możliwość wypożyczenia na łowisku - wymagana wcześniejsza rezerwacja). Ponadto wypływanie na zbiornik od zmierzchu do świtu wymaga jego oświetlenia.

4. Dopuszczone jest wypływanie pontonem lub łodzią (możliwość wypożyczenia na łowisku – wymagana wcześniejsza rezerwacja), a także korzystanie z elektrycznych łódek zdalnie sterowanych.

5. Dozwolone jest wypływanie środkami pływającymi przez cała dobę w celu sondowania dna, stawiania markerów, nęcenia oraz wywożenia zestawów.

6. Zawodnicy mają prawo do udziału z własną łodzią lub pontonem, która musi zostać uprzednio sprawdzona i dopuszczona do udziału przez organizatora

7. Zawodnicy mogą korzystać jedynie z silników elektrycznych (możliwość wypożyczenia na łowisku - wymagana wcześniejsza rezerwacja). Zabranie się korzystania z silników spalinowych.

8. Dopuszcza się możliwość korzystania z echosond (możliwość wypożyczenia na łowisku - wymagana wcześniejsza rezerwacja).

9. Obowiązuje konieczność posiadania podbieraka karpiowego, kołyski, worka do ważenia, wagi, odkażacza oraz min. 2 worków karpiowych (możliwość wypożyczenia sprzętu na łowisku - wymagana wcześniejsza rezerwacja).

10. Do podbierania ryb należy korzystać tylko i wyłącznie z podbieraków o minimalnej rozpiętości 80 cm (możliwość wypożyczenia na łowisku - wymagana wcześniejsza rezerwacja).

11. Pomocnik drużyny (tzw. Team Runner) nie może:
a. Wywozić zestawów, w tym pływać łodzią/pontonem
b. Sterować zdalną łódką zanętową
c. Nęcić
d. Dotykać wędki, która jest w użyciu
e. Podbierać ryby

12. Zawodnicy nie mogą wchodzić na stanowiskach innych drużyn bez uprzedniej ich zgody.

13. Drużyny nie mogą udzielać sobie wzajemnej pomocy w rywalizacji.

14. Rozpalanie ognisk jest zabronione.

15. Zabronione jest bycie nietrzeźnym lub pod wpływem środków psychotropowych.

16. Należy pamiętać o dbaniu o środowisko naturalne oraz sprzęt należący do organizatora. Pamiętajmy o posprzątaniu łodzi i nie wrzucaniu odpadów do zbiornika.

17. Współuczestnictwo i sportowa rywalizacja powinno odbywać się w przyjaznej atmosferze i wysokiej kulturze osobistej, a także z poszanowaniem zasad „fair play”.§ 3. Zasady podczas trwania zawodów.


1. Drużyna składa się z dwóch zawodników.

2. Jedna drużyna może łowić maksymalnie na 4 wędki w obrębie własnego stanowiska.

3. Zawody będą odbywać się jedynie w formie: rzut lub wywózka.

4. Dozwolone jest stosowanie tylko i wyłącznie zestawów włosowych.

5. Zakaz łowienia na method feeder, w tym stosowania koszyczków, podajników oraz sprężyn.

6. Zabrania się stosowania więcej niż jednego haka na zestaw.

7. Zabrania się nęcenia łowiska własną kukurydzą, orzechem tygrysim i konopią, którą należy uprzednio zamówić u organizatora.

8. Dozwolone jest stosowanie ziaren w następujących ilościach na dobę:
a. Kukurydza – 20 kg
b. Orzech Tygrysi – 6 kg
c. Konopia – 10 kg

9. Zakaz stosowania ołowiu (tylko cieżarki kamienne) możliwość kupna na Łowisku.

10. Pływanie, sondowanie, nęcenie oraz łowienie ryb możliwe jest tylko w obrębie wylosowanego stanowiska zachowując symboliczny 1 metr odstępu od jego granicy

11. W przypadku holu ryby, która wpłynie w stanowisko sąsiedniej drużyny a ta nie zgłosi protestu ryba zostaje zaliczona do zawodów. W przeciwnym wypadku drużyna otrzymuje żółtą kartkę.

12. Dozwolone jest ustawienie maksymalnie czterech markerów dla jednej drużyny, w tym H-bojki.

13. W momencie opuszczenia stanowiska przez obu zawodników z jednej drużyny, należy wyjąć zestawy z wody.

14. Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 30 minut po sygnale hukowym - koniec zawodów.

15. W przypadkach niepodlegających wątpliwości co do działań zawodników na szkode innych drużyn, sędzia może podjąć decyzje o natychmiastowym wykluczeniu danej drużyny.

16. Za naruszenie regulaminu sędzia ma prawo ukarać drużynę żółtą kartką. Ukaranie drugą żółtą kartką oznacza wykluczenie danej drużyny z zawodów, a ich wynik nie będzie brany pod uwagę do klasyfikacji.§ 4. Procedura zgłaszania złowionych ryb oraz punktacja.


1. Wyholowana ryba musi być należycie i szybko obsłużona (odhaczanie, dezynfekcja itp.) i umieszczona w worku na głębokości min. 1,5 metra, a następnie zawodnicy muszą bezzwłocznie powiadomić sędziego o złowionej rybie.

2. Ważyć ryby mogą tylko i wyłącznie sędziowie. Wynik zostanie potwierdzony w protokole podpisem sędziego i zawodnika, który złowił rybę.

3. Po zważeniu ryby będzie wykonana sesja zdjęciowa. Ryby po sesji zdjęciowej zostają wypuszczone z powrotem do wody.

4. Ryby ważone są tylko i wyłącznie wagą i workiem dostarczonymi przez organizatora.

5. W zawodach będzie stosowany następujący system punktacji i naliczania punktów:
a. W zawodach liczą się karpie i amury powyżej 5 kg.
b. Do klasyfikacji zaliczane będą 3 największe wagowo ryby złowione przez każdą z drużyn.
c. Waga każdej ryby podawana jest do trzech miejsc po przecinku.

6. Ważenie odbywać się będzie 2 razy dziennie: w godzinach 9:00 -10:00 oraz 18:00-19:00 oraz w pozostałych godzinach w zależności od złoszeń złowionych ryb.

7. Zwycięskie sześć par z każdych Eliminacji, które będą miały najwyższą sumę wagową z 3 największych ryb uzyskują prawo do darmowego uczestnictwa w Wielkim Finale zawodów Grand Prix Łowiska Szachty 2021.

8. W przypadku uzyskania przez drużyny takiej samej sumy wagowej wyższe miejsce zajmuje drużyna, która złowiła największego karpia ze wszystkich jakie złowiła w danej turze.

9. Wyniki z Eliminacji nie będą brane pod uwagę w Wielkim Finale.

10. Drużyna, która w Wielkim Finale zdobędzie najwyższą sumę wagową z 3 największych ryb wygrywa 30.000 złotych w gotówce!§ 5. Postanowienia końcowe
1. Każdy uczestnik niniejszych zawodów musi jednocześnie zapoznać się i przestrzegać niniejszy Regulamin zawodów Grand Prix jako nadrzędny, a w pozostałym zakresie Regulamin Łowiska Szachty.

2. Zachowanie uczestników zawodów winno być zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego. Nieodpowiednie zachowanie skutkować będzie wykluczeniem z zawodów bez zwrotu wpisowego. Zawodnicy odpowiadają również za zachowanie osób ich odwiedzających.

3. Wszelkie spory i kwestie nieuregulowane niniejszymi regulaminami należy bezzwłocznie zgłaszać sędziemu, a w razie spraw wykraczających poza jego kompetencje, zobowiązany jest przekazać sprawę do organizatora zawodów, który ma głos decydujący.

4. Wszelkie spory rozstrzyga organizator oraz sędziowie. W trakcie trwania imprezy organizator ma prawo zmienić regulamin oraz w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych opóźnić, przełożyć lub przerwać zawody. W przypadku przerwania zawodów klasyfikacja generalna będzie liczona według wyników w momencie przerwania zawodów.

5. Organizator nie zapewnia niezbędnego wyposażenia, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, jednakże posiada określoną pulę – do rozdysponowania zawodnikom, którzy wcześniej zarezerwowali konkretny sprzęt. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem tel. 507-503-100.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów oraz prawo do aktualizowania regulaminu.

II. ZAWODY SPINNINGOWE O PUCHAR IRON CLAW 2021

Cykl zawodów spinningowych o Puchar Iron Claw na Łowisku Szachty rozegrane zostaną na zbiorniku Łowiska Szachty w terminach:

a. Eliminacje: 11.04.2021 r., 25.04.2021 r., 26.09.2021 r., 17.10.2021 r.,
b. Finał: 7.11.2021 r. (uczestnictwo w finale możliwe tylko i wyłącznie w przypadku zakwalifikowania się, na podstawie poniższego regulaminu).

Koszt uczestnictwa – 200 zł od osoby za udział w pojedynczych zawodach spinningowych (jeden z powyższych terminów, oprócz finału). Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie pod numerem 507-503-100.


Wymagana przedpłata za uczestnictwo wynosi 50 zł za każdą zgłoszoną osobę płatne na konto PKO BP nr: 53-1020-4027-0000-1502-1393-9295
Tytuł przelewu – IMIĘ I NAZWISKO (zawodnika) + zawody ………. (należy podać termin zawodów!).
Dane do przelewu: Greenpoint Polska sp. z o.o. sp. k., ul. Głogowska 325, 60-004 PoznańREGULAMIN ZAWODÓW SPINNINGOWYCH NA ŁOWISKU SZACHTY

1) MIEJSCE ZAWODÓW

Wszystkie cykle zawodów odbędą się na zbiorniku Łowiska Szachty w Poznaniu (ul. Głogowska 325). Więcej informacji na temat zbiornika możemy przeczytać na stronie: www.lowisko-szachty.pl/szachty.php


2) ORGANIZACJA ZAWODÓW


1. Do udziału w zawodach mogą zgłosić się jedynie osoby pełnoletnie.

2. Zawody będą odbywać się jedynie w formie spinningu z łodzi, parami (załoga) i tylko na żywej rybie.

3. Obowiązkiem każdego zawodnika jest pływanie w kamizelce ratunkowej (możliwość wypożyczenia na łowisku - wymagana wcześniejsza rezerwacja).

4. Organizator zapewnia łodzie dla wszystkich zawodników. Zawodnicy mają prawo do udziału z własną łodzią lub pontonem, która musi zostać uprzednio sprawdzona i dopuszczona do udziału przez organizatora.

5. Każda łódź jest wyposażona we wiosła, kotwicę oraz czerpak.

6. Zawodnicy mogą zamontować do łodzi silnik elektryczny (możliwość wypożyczenia na łowisku - wymagana wcześniejsza rezerwacja). Zabranie się korzystania z silników spalinowych.

7. Dopuszcza się możliwość korzystania z echosond (możliwość wypożyczenia na łowisku - wymagana wcześniejsza rezerwacja).

8. Na wyposażeniu każdej załogi musi być podbierak, mata, szczypce, środek do odkażania i odpowiednia siatka do przetrzymywania ryb (możliwość wypożyczenia na łowisku - wymagana wcześniejsza rezerwacja).

9. Do podbierania ryb należy korzystać tylko i wyłącznie z profesjonalnych podbieraków (możliwość wypożyczenia na łowisku - wymagana wcześniejsza rezerwacja).

10. Zabrania się stosowania metody trollingu, wędzisk gruntowych i innych nie przeznaczonych typowo do spinningu.

11. Zabrania się stosowania dwóch lub więcej uzbrojonych przynęt.

12. Zabrania się stosowania przynęt z więcej niż dwoma hakami.

13. Zabrania się nęcenia łowiska.

14. Zawodnicy mogą udzielać sobie wzajemnej pomocy.

15. Należy pamiętać o dbaniu o środowisko naturalne oraz sprzęt należący do organizatora. Pamiętajmy o posprzątaniu łodzi i nie wrzucaniu odpadów do zbiornika.

16. Współuczestnictwo i sportowa rywalizacja powinno odbywać się w przyjaznej atmosferze i wysokiej kulturze osobistej, a także z poszanowaniem zasad „fair play”.

17. Jeżeli dana drużyna zapisała się na kilka terminów eliminacji a dostała się do Wielkiego Finału jest zobowiązana do wystartowania w kolejnym terminie lub znalezienia pary zawodników w ich miejsce. Wynik zakwalifikowanej już drużyny nie będzie brany pod uwagę w kolejnych Eliminacjach.

18. Każdy uczestnik akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę robienia mu zdjęć i filmów wideo oraz wyraża zgodę na publikację tych materiałów uzyskanych podczas trwania zawodów.

19. Organizator zawodów nie zapewnia ubezpieczenia na łowisku. Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia podpisu pod klauzulą, że każde wejście do wody oraz wypłynięcie pontonem bierze na swoją odpowiedzialność oraz, że organizator zawodów nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek powstały podczas trwania zawodów.

20. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem i złożenia podpisu w charakterze akceptacji zawartych w nim przepisów, w przeciwnym wypadku nie będą dopuszczeni do uczestnictwa w zawodach.


3) PRZEBIEG ZAWODÓW


1. Zawody odbywać się będą parami – na równych zasadach dla wszystkich par.

2. Zawody będą rozgrywane jednego dnia w 2 turach po 3 godziny każda. Organizator zastrzega możliwość skrócenia czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

3. Rozpoczęcie i zakończenie poszczególnych tur łowienia będzie zasygnalizowane pojedynczym sygnałem hukowym.

4. Rozpoczęcie i zakończenie tury wykonujemy tylko na wylosowanym stanowisku. Przed tym sygnałem nie wolno wypływać.

5. Załogi mogą pływać po całym zbiorniku Łowiska Szachty, jednakże zawsze zachowując odstęp między innymi załogami 20 metrów.

6. Łowienie z jednostek pływających dozwolone jest z łodzi zakotwiczonych lub dryfujących. Zabrania się łowienia podczas przemieszczania się łodzi (pływania na silniku, wiosłach itd.).

7. Złowioną rybę zawodnik zgłasza niezwłocznie sędziemu telefonicznie (na podany przed rozpoczęciem numer kontaktowy) oraz podaje numer stanowiska, przy którym ma zostać dokonany pomiar.

8. Zgłoszenie złowionej ryby po sygnale hukowym kończącym turę nie zostanie zaprotokołowane.

9. Od momentu zgłoszenia złowienia ryby do czasu jej zaprotokołowania zawodnicy nie mają prawa do spinningowania.

10. Zawodnik musi posiadać odpowiednią siatkę do przetrzymywania ryb, aby ryba w dobrej kondycji mogła wrócić z powrotem do zbiornika.

11. Parametry (gatunek, długość, godzina, dane łowcy itp.) złowionej ryby muszą być zawsze odnotowane na przeznaczonym do tego protokole, a następnie podpisane przez sędziego i łowcę.

12. Protokoły będą w dwóch egzemplarzach, po jednym dla sędziego i zawodnika.

13. Zawodnik może zostać upomniany przez sędziego, ukarany 15-minutową przerwą w spinningowaniu lub zdyskwalifikowany, przy czym drugi zawodnik (jeśli nie dokonał tego samego przewinienia) będzie mógł kontynuować spinningowanie.

14. Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany za:

a. Wyraźne naruszenie zasad określonych niniejszym regulaminem oraz niewykonywania ustnych poleceń sędziego, w tym ustaleń z odprawy technicznej.

b. Brak wymaganego w niniejszym regulaminie sprzętu.

c. Rozpoczęcie wędkowania przed pierwszym sygnałem, a także za wędkowanie po drugim sygnale w danej turze.

d. Używanie sprzętu niezgodnie z przepisami.

e. Używanie martwej lub żywej ryby jako przynęty.

f. Używanie wszelkich haków do podbierania ryb.

g. Spinningowanie z brzegu (stojąc na gruncie).

h. Spinningowanie w czasie: po zgłoszeniu złowionej ryby a przed zakończeniem jej zaprotokołowania.

i. Opuszczenie terenu Łowiska Szachty podczas trwania zawodów bez uprzedniego zgłoszenia i zgody sędziego.

j. Zgłoszenie sędziemu ryby niezłowionej podczas zawodów na Łowisku Szacht.

k. Nieetyczne i niesportowe zachowanie, po uprzednim, jednorazowym upomnieniu przez sędziego.

15. W przypadku zdyskwalifikowania zawodnika, dopuszcza się dalszy udział drugiego zawodnika z pary, jednakże do punktacji będą brane wyniki tylko zawodnika, który będzie miał prawo do dalszego udziału w zawodach.

16. Zawodnik ma prawo odwołać się od decyzji sędziego, niezwłocznie do organizatora zawodów.


4) HARMONOGRAM ZAWODÓW

(przedstawione godziny są jedynie organizacyjnie, a o czasie poszczególnych etapów będzie informował na bieżąco organizator)

7:00 – 7:20 – Otwarcie biura zawodów, rejestracja zawodników, omówienie podstawowych punktów regulaminu (patrz regulamin poniżej)

7:20 – Syty poczęstunek

7:40 – Odprawa techniczna i przejazd na wylosowane stanowiska, przy których przycumowane są łodzie na poszczególnych stanowiskach (dookoła zbiornika)

8:00 – 11:00 Czas trwania 1. tury zawodów

11:00 – 12:00 Odprawa po 1. turze zawodów

11:15 – Obiad pod wiatą (w miejscu zbiórki)

12:00 – 15:00 Czas trwania 2. tury

15:00 – 16:00 Odprawa zawodników po 2. turze

16:00 – Podliczenie wyników i ogłoszenie zwycięskich 3. par (decyduje suma punków z obu tur)


5) PUNKTACJA
1. Do punktacji zalicza się złowione następujące gatunki ryb:

a. Szczupak

b. Okoń

c. Sandacz

d. Sum

e. Wzdręga

f. Boleń

2. Do punktacji zalicza się ryby o poszczególnych minimalnych wymiarach:

a. Szczupak – od 50 cm

b. Okoń – od 25 cm

c. Sandacz – od 40 cm

d. Sum – od 100 cm

e. Wzdręga – od 20 cm

f. Boleń – od 50 cm

3. Obowiązuje następująca punktacja:

a. Szczupak – za wymiar określony przez regulamin 100 punktów – za każdy dodatkowy centymetr 20 punktów

b. Okoń – za wymiar określony przez regulamin 100 punktów – za każdy dodatkowy centymetr 50 punktów

c. Sandacz – za wymiar określony przez regulamin 200 punktów – za każdy dodatkowy centymetr 50 punktów

d. Sum – za wymiar określony przez regulamin 500 punktów – za każdy dodatkowy centymetr 20 punktów

e. Wzdręga – za wymiar określony przez regulamin 100 punktów – za każdy dodatkowy centymetr 50 punktów

f. Boleń - za wymiar określony przez regulamin 300 punktów - za każdy dodatkowy centymetr 30 punktów


4. Do karty startowej sędzia wpisuje wymiar ryby z dokładnością do 1 milimetra, natomiast podczas obliczania wyników obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego centymetra.

5. Wynik pary stanowi suma punktów obu zawodników za złowione ryby.

6. Zwycięskie trzy pary, w każdym cyklu, które będą miały najwyższą liczbę punktów uzyskują prawo do darmowego uczestnictwa w finale cyklu zawodów o Puchar Iron Claw 2021.

7. Łączna pula nagród dla wszystkich par w finale wynosi 10.000 złotych.

8. W przypadku zawinionego przez sędziego uwolnienia ryby przed dokonaniem pomiaru, komisja sędziowska przyjmuje następujący tryb postępowania:
Ryba zostaje zaliczona. Przydziela się jej długość odpowiadającą średniej arytmetycznej długości ryb tego gatunku złowionych przez zawodnika w danej turze. Jeżeli zawodnik nie złowił innej ryby danego gatunku, zawodnikowi przydziela się średnią długość ryby tego gatunku obliczoną z wyników pozostałych zawodników z danego sektora w danej turze (lub zawodów jeżeli w danej turze nikt nie złowił tego gatunku ryby). Jeżeli nikt nie złowił innej ryby danego gatunku, zawodnikowi przydziela się długość ryby tego gatunku, którą określił organizator jako minimalną w tych zawodach.


6) POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Organizator nie zapewnia wszystkim dodatkowego wyposażenia środków pływających w kamizelki, kotwice, podbieraki, siatki czy maty, lecz posiada określoną pulę – do rozdysponowania zawodnikom, którzy wcześniej zarezerwowali konkretny sprzęt. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem 507-503-100.

2. Każdy uczestnik niniejszych zawodów musi jednocześnie zapoznać się i przestrzegać Regulaminu Łowiska Szachty, a wszelkie spory i kwestie nieuregulowane niniejszymi regulaminami – bezzwłocznie zgłaszać do organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do aktualizowania regulaminu.

5. W sprawach spornych i nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator zawodów.